Korte Papaverweg 15 -Amsterdam-Noord-

Object : De aangeboden zelfstandige bedrijfs/kantoorruimte heeft een zeer industriële robuuste uitstraling. Het object heeft een eigen aanlegsteiger en terras aan het water met open vaarverbinding naar het IJ. de ruimte is recentelijk gerenoveerd en is geschikt gemaakt voor gebruik conform de eisen van heden.
Ligging
en voorzieningen : Het gebouw bevindt zich in Amsterdam Noord, een gebied in opkomst. Recentelijk hebben vele creatieve bedrijven zich gevestigd in Amsterdam Noord zoals MTV en IDTV. Tevens heeft Hema Amsterdam noord gekozen als vestigingsplaats voor haar hoofdkantoor.
Uitstekende bereikbaarheid met eigen vervoer, goed ontsloten naar de ring A10. De veerpont naar Amsterdam centraal is op loopafstand gelegen.

Parkeerplaatsen : Vrij parkeren in de omgeving met ruim voldoende plaatsen beschikbaar.

Vloeroppervlakte : Circa 550 m² bedrijfsruimte.

Huurprijs : € 2.500.– per maand te vermeerderen met BTW en servicekosten.

Huurbetaling : Per kwartaal vooruit.

Servicekosten : Huurder is zelf verantwoordelijk voor de diverse aansluitingen bij de desbetreffende nutsbedijven.

Zekerheidstelling : Een bankgarantie ter grootte van 3 maanden huur inclusief
servicekosten, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde
omzetbelasting.

Huurperiode : 5 jaar + optie perioden van telkens 5 jaar.
Huurcontract : Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte niet
ex artikel art. 7:230a BW volgens het model door de Raad
voor Onroerende Zaken in juli 2003 vastgesteld.
Huuropzegtermijn : 12 maanden.
Huurprijsaanpassing : Jaarlijks, op basis van het Consumenten Prijsindexcijfer (CPI), reeks Alle Huishoudens (2006=100); voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum.
Omzetbelasting : Huurder verklaart dat hij voor tenmin¬ste 90% met omzetbelasting belaste p¬restaties verricht. Indien huurder op enig moment niet meer aan dit criterium vol¬doet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbe¬lasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de over¬eengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelas¬ting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.
Opleveringsdatum : Per direct.
Opleveringsniveau : Det kantoorruimte is onder andere voorzien van:
– representatieve pantry;
– wc;
– verlichting;
– kabelgoten inclusief cat 5 bekabeling;
– krachtstroom;
– opslagruimte;
– terras aan water;
– alarminstallatie.

Informatie : Renato Grimaldi
Tel; 020- 6271 129
Mob; 06- 21 21 67 11
E-mail: renato@grimaldi-industries.com
Grimaldi-industries.com

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer
dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden.
Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.